Čtvrtá klíčová aktivita projektu je rozdělena do dvou základních oblastí - na aktivity preventivní (terénní vzdělávací akce v prostředí základních škol v rámci území podpory) a na aktivity vědeckovýzkumné (sběr a analýza dat o výskytu rizikových komunikačních forem u dětí na daném území).

A. Preventivní aktivity

V průběhu realizace projektu budou probíhat v prostředí českých a polských škol preventivní vzdělávací akce zaměřené na vybraná rizika spojená s používáním internetových služeb. Mezi rizikové jevy, na které se akce zaměří, patří kyberšikana, sexting, kybergrooming, problematika bezpečného chování v prostředí sociálních sítí, problematika ochrany osobních údajů na internetu apod.

Na české straně proběhne v průběhu řešení projektu 150 vzdělávacích akcí.
Na polské straně proběhne v průběhu řešení projektu 120 vzdělávacích akcí.

Cílové skupiny: děti, pedagogové a rodiče.

Akce budou probíhat na podporovaném území.

Všechny plánované akce jsou již zrealizovány.

Detaily Vám sdělí koordinátorka Mgr. Klára Hrubá - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

B. Výzkumné aktivity

V průběhu realizace projektu bude rovněž probíhat na daném území výzkum, který bude zaměřen na odhalování aktuálních rizikových komunikačních jevů mezi dětmi. Výzkum mapuje, jakým rizikům jsou v online prostředí děti vystaveny nejčastěji, jaké online služby aktivně využívají, jaká je prevalence vybraných rizikových jevů v daném regionu apod.

Výzkum bude složen ze dvou částí:
1. Kvantitativní analýzy - ta bude mapovat výskyt aktuálních rizikových komunikačních forem na podporovaném území.
2. Kvalitativní analýzy případů evidovaných policií - analýza způsobů, kterými postupují pachatelé trestné činnosti páchané v online prostředí.

Výsledky budou veřejně dostupné na webových stránkách projektu.